MESURES COVID

L’hotel Ski Plaza li garanteix totes les mesures de seguretat i protecció pel seu bé.  Seguim un estricte protocol que recull les mesures per garantir una distància de seguretat i per extremar les mesures d’higiene i de neteja en cadascuna de les zones de l’hotel, per tal d’evitar la propagació de la COVID-19 i evitar-ne els contagis.

El personal de l’hotel està informat sobre la COVID-19 perquè pugui fer les tasques assignades amb seguretat i evitar la possible propagació de la malaltia dins de l’establiment.

Per la seva seguretat, recordi en tot moment  seguir les següents instruccions:

 • Utilitzi el gel desinfectant
 • Posi’s la mascareta
 • Mantingui la distància de seguretat

10 PUNTS DE PREVENCIÓ I HIGIENE

 1. Demanem als nostres clients que utilitzin mascaretes (excepte a taula del restaurant), es desinfectin les mans i mantinguin la distància de seguretat.
 2. Tots els accessos a l’hotel estan protegits amb catifes desinfectants i hi ha gel hidroalcohòlic per tot l’hotel.
 3. Disposem de material específic de prevenció (mascaretes, termòmetres, guants…)
 4. Desinfectem taules ,cadires i estris després de cada ús.
 5. Utilitzem productes de neteja d’alta eficàcia per desinfectar.
 6. Hem restringit l’aforament dels banys i hem intensificat els procediments de neteja i desinfecció habituals.
 7. A les zones comunes i restaurant només es poden reunir com a màxim 10 persones de la mateixa família o vinculació estreta.
 8. El nostre personal ha rebut una formació específica de prevenció específica Pla de Neteja i Desinfecció de les instal·lacions i equips degudament documentat i detallat.
 9. Tot el personal utilitza uniformes desinfectats diàriament.
 10. Hem confirmat  i comprovat amb els  nostres proveïdors que  segueixen  mesures  efectives  contra la covid.