TELÈFON

Per trucar dins l’hotel ha de marcar l’extensió:

Recepció i reserves #9

Restaurant esmorzars #2007

Take away / Delivery #9

Altra habitació #2 + Núm. habitació

Per a informació ha de trucar al:

Informació nacional / internacional #0 + 111 / 0 + 119

Per trucar fora de l’hotel ha de marcar:

Línia exterior #0 + núm. tel. Andorra

Trucada internacional #0 + 00 + Codi. país + núm. tel.

Exemple de trucada a Espanya:

Si vol trucar al: 936 364 491

Ha de marcar: #0 + 00 + 34 + 936 364 491

Contactes en cas d’emergència:

Emergència general # 0 + 112

Ambulància #0 + 118

Urgències #0 + 116

Policia #0 + 110

Bombers #0 + 118